• Slide 3
  • sdfgdfhgjhk
  • lkjhgfd

PHỤ GIA CHỐNG THẤM

  • upload/images/ARISSEAL® LATEX-01.png
  • upload/images/cf16a0a80852f70cae43.jpg

Phụ gia chống thấm & tăng cường kết dính

ng dng sn phm:

  • Cải tiến khả năng chống nước và cải tiến chất lượng của vữa để thi công trong và ngoài nhà.
  • Cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa, keo dán gạch.
  • Lớp kết dính cao cho vữa cán nền, vữa trát tường trên bê tông, tấm panel và màng chống thấm.
  • Kết hợp với vữa xi măng cát thành lớp phủ hoàn thiện. Cải tiến cường độ và tính bền vững của lớp vữa trát, vữa sửa chữa mỏng.

 

Sản phẩm khác

Đối tác