• Slide 3
  • sdfgdfhgjhk
  • lkjhgfd

Sản phẩm chống thấm Sika

  • upload/files/images.jpg
  • upload/files/latex.jpg
  • upload/files/^8F56CA4F93016403FD51EAFEAFBAB1E9C3E0E773EB6E7EC73B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Các sản phẩm của Sika đã có đầy đủ đáp ứng các nhu cầu chống thấm từ tầng hầm cho đến sàn mái.

1.  Chống thấm 2 thành phần Sikatop Seal 107 ( bộ 25kg)

Sikatop seal 107 dùng để chống thấm cho:

- Bên trong và bên ngoài nhà, trong công tác sửa chữa và bảo vệ chống sương giá và các tác nhân khử băng.

- Bể nước uống

- Tầng hầm

- Sân thượng và ban công

- Cầu

- Tường chắn

2. Chống thấm Sikaproof Membrane: 18kg/ thùng

Sikaproof Membrane là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.

Các ứng dụng

- Lớp chống thấm bên dưới lòng đất cho các bề mặt bê tông và vữa trát

- Sàn mái phẳng

- Ban công

- Tầng hầm, v.v,...

- Chống thấm cho tường

3. Chống thấm Sika Latex (TH): 5/25L/ can

Sika Latex là loại nhũ tương đương cao cấp làm tăng chất lượng của vữa xi măng như:

- Lớp hồ dầu.

- Lớp vữa dặm vá mỏng.

- Lớp vữa trả chống thấm.

- Lớp vữa cán sàn.

- Vữa sửa chữa bê tông.

- Lớp lót chống mài mòn.

- Vữa dán gạch

- Vữa xây.

Sản phẩm khác

Đối tác